.

הדרכה אינטרנטית 

פרופ' יואב קבנצ'יק בהרצאה בנושא:

פטנט חדשני לטיפול באנמיה

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.