בלה עברון, 052-4892900, bella@bella.co.il  

גם וובינר וגם מיטינג הם מפגשים אינטרנטיים. הנה ההבדלים ביניהם:

וובינר – Webinar

=>  מרצים יכולים לעשות "בדיקת מערכות" לפני תחילת הוובינר.

=> משתתפים נמצאים ב"חדר המתנה" לפני כניסה לוובינר.

=> משתתפים רואים רק מציג – מצלמה + מצגת 

=> משתתפים לא יכולים לפתוח מיקרופונים ומצלמות

=> משתתפים שואלים שאלות בכתב בלבד

=> המרצה עונה תשובות למשתתפים בעל פה בזמן הוובינר

=> אפשרות לבצע סקרים

=> אפשרות להכניס עד 5 מתורגמנים לשפות שונות

=> אנחנו נותנים אפשרות להעביר וובינר במערכת זום – עד 500 משתתפים

=> אפשרות להעביר וובינר במערכת גו טו וובינר – עד 3000 משתתפים

מיטינג – אפשר לעשות רק במערכת זום – Meeting

=> משתתפים ממתינים ב"חדר המתנה".

=> ניתן לאשר / לא לאשר את כניסת המשתתפים למיטינג ידנית.

=> משתתפים נכנסים עם מצלמות סגורות ניתן לאפשר להם לפתוח אותן.

=> משתתפים מושתקים לאורך כל המפגש אבל ניתן לאפשר להם לפתוח מיקרופונים.

=> שאלות נכתבות בצ'אט – ניתנת אפשרות למשתתפים לראות את השאלות, או שרק המארגן רואה את השאלות – לפי בחירה – עונים בעל פה.

=> אפשר לפתוח מיקרופונים למשתתפים

=> אפשר להעביר לחדרים מהמליאה – בכל חדר מרצה שמעביר מצגת ופותח מצלמה ויכול להקליט

=> אפשרות לבצע סקרים

=> אפשרות להכניס עד 5 מתורגמנים לשפות שונות

=> אנחנו נותנים אפשרות למיטינג במערכת זום  – עד 1000 משתתפים.

אנחנו נותנים ליווי מלא למפגש האינטרנטי שאתם מחפשים!
מה תרצו? וובינר / מיטינג

דברו איתנו!